Opragon 5

Opragon 5 är avsedd för montering i undertak i operationssalar för infektionskänslig kirurgi. Enheten försörjs med undertempererad, HEPAfiltrerad luft av klass H14 från ett externt luftbehandlingsaggregat försett med värme-/kylbatteri. Luften tillförs salen genom de fem luftduscharna som genom sin unika utformning i samverkan med den svalare luftens högre densitet skapar en operativ zon av ultraren luft under Opragon enligt TLA-principen (Temperature controlled Laminar Airflow). Vid en komplett TLA-installation, se exempelinstallationen på baksidan, kan klass ISO5/CFU ≤5 hållas i den operativa zonen och ISO 6/ CFU ≤5 hållas i övriga delar av salen enligt ISO 14644-1 (förutsatt att övriga krav vad avser hygien och klädsel efterlevs).