CleanPlus - Renrumsventilation

CleanPlus-systemen anpassas till kundens krav avseende typ av rumsventilation, exempelvis konventionellt turbulent eller deplacerande.

Vertikalt eller horisontellt laminära luftflöden och plenumkammare (s.k. LIDAF-rum) kan också erbjudas.

Frånluftspaneler, CleanExtract™, levereras normalt med integrerade, galvaniserade interna kanaler, som avslutas ovan renrumstak med tät anslutningslåda. Det lågt placerade frånluftsintaget är i standardutförande försett med ett justerbart don.

En standard frånluftsmodul har ett maximalt luftflöde om ca 700 m3/timme. Om högre luftflöden önskas så kan detta enkelt åstadkommas med djupare frånluftspaneler.

Detaljutformningen av frånluftspaneler, liksom placeringen av dessa, görs i samråd med användaren, för att passa specifika krav och önskemål.

Alla vanligen förekommande taktilluftsdon, HEPA-filter etc., kan installeras i CleanPlus-systemet.