CREO

Ett datorbaserat verktyg som säkerställer att renrum för exempelvis life sciences- och mikroelektronikbranschen uppfyller de strikta krav som finns på inomhusluften. Programmet hjälper renrumsdesigners, tekniker och slutanvändare att beräkna livscykelkostnader samt optimera energiförbrukningen.