Filterhus

Camfils filterhus för luftkanaler är lämpliga för installationer i luftbehandlingsaggregat. Tack vare den modulära designen är huset layout mycket flexibel och tillåter flera storlekar och konfigurationer.