Filtermattor

Filtermattor från Resema AB levereras i olika rullbredder eller tillskurna som pads. RM-Syntet är en serie grov och finfilter i klasserna G3-F5. Filterna används t.ex som förfilter i flerstegsfiltrering men också även som takfilter i billackeringsanläggningar. RM-Glas är en serie grovfilter med många användningsområden i olika ventilationssammanhang, för att avskilja större partiklar och grövre luftföroreningar. RM-Glas har en mycket hög stoftackumelerande förmåga och anväds därför ofta vid t.ex. svetsrök och som färgfälla i sprutboxar. Levereras i olika rullbredder eller som tillskurna pads. Finns i klasserna G2-G3.