Intagsgaller

Luftintag / intagsgaller måste ofta hantera stora mängder vatten från kraftiga regn och dimma och i en del områden i världen, även sand. Därför är speciellt anpassade intagsgaller mycket viktiga för att skydda aggregatets början.