Kol/kemifilter

RKF aktivt kolfilter för avskiljning av obehagliga gaser från t ex restaurang och gatukök. 
RKF kemfilter är ett gasfilter som genom absorption och kemisorption eliminerar olika oönskade gaser, för rening av t ex svavelväte, svaveldioxid, amoniak, formaldehyd, etylengas m m. 
Samtliga filter tillverkas i både galvaniserat och rostfritt material.