Komfortfilter

Komfortventilation

Camfils luftfilter förhindrar luftburna partiklar att ta sig in i ventilationsystemet. Genom luftfiltrets hela livslängd, håller de ventilationsystemet rent så det kan upprätthålla högsta möjliga effektivitet i enlighet med önskad prestanda. Våra luftfilter bidrar även till att människor som visas i lokalerna mår bättre och presterar mer på grund av en renare inomhusluft. Camfil’s luftfilter används över hela världen i bland annat kontorslokaler, skolor, sjukhus, köpcentum, konferens anläggningar och flygplatser.