Kompaktfilter

RESEPAC kompaktfilter från Resema AB finns i filterklass F6-F9, avsedda för filtrering i svåra miljöer t ex variabla flöden, turbulenta luftströmmar, höga luftflöden, fuktig luft och höga temperaturer.