LCC

Camfil har tagit fram datorprogram för noggrann beräkning av LCCkostnad för ett visst filter i ett godtyckligt givet system med egna förutsättningar och krav. Programmet går att anpassa till egenskaperna hos din uteluft och till just dina kostnader för filter, arbete, avfallshantering, rengöring och energi. När du kontaktar oss kan du lita på att vi vet vad vi talar om