Luftrenare

CamCleaner är Camfils serie patenterade luftrenare med maknadens effektivaste HEPA-filter. De fungerar som ett komplement till den befintliga ventilationen och ger sänkta energikostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar.