Mikrofilter/HEPA

Hepa-/Microfilter
RESEMAX från Resema AB är ett komplett program microfilter i filterklass H10-H14 HEPA och U15-U17 ULPA för de högst ställda kraven på luftfiltrering, t ex i operationsrum, laboratorier, läkemedels- och elektronikindustrier.