P-märkning

Efter av SP utförda och godkända EN779:2002 och långtidstester kan nu Resema erbjuda P-märkta filter i microglas, F6, F7 & F8, samt i syntet, F5 & F6. Detta innebär att Resema har det bredaste sortimentet av P-märkta filter. Våra kunder kan känna sig säkra på att produkterna uppfyller angiven filterklass under hela filtrets livslängd.
Läs mer om vad P-märkningen innebär på vår eller på SP´s hemsida