Pås- och kasettefilter

RESAC-Kassettfilter

RESAC-kassettfilter tillverkas i alla standard-storlekar, med olika påslängder, antal fickor samt alla på marknaden förekommande specialstorlekar. Alla filter är kvalitetstestade enligt EN 779 2002. Vi har också stora kvalitetskrav på våra tillverkare av filtermedia. Hela vår produktion är kvalitetskontrollerad. Filterna har lågt inströmningsmotstånd och stor verksam filteryta. Detta ger optimala drift-egenskaper samt eleffektiva filter med låga driftkostnader.
RESAC-kassettfilter i filterklass G4 tillverkas av syntet/ plastfibermedia. Våra filter i klasserna F5 - F9 tillverkas i välkända microglasmedia för säker och optimal filtrering. RESAC-kassettfilter med microglasmedia är P-märkta i filterklasserna F6, F7 och F8. Vi har också ett eget syntetalternativ i klasserna F5 - F9. Vårt egna nya syntetfilter är även det P-märkt och då i klasserna F5 och F6. Detta är ett syntetmedia som bland annat innehåller tunna meltblownfiber.

RESAC-kassettfilter tillverkas med plåtram, plastram och träram. Träramen är helt förbränningsbar, en träram är mycket miljövänlig och energisnål att tillverka. RESAC-kassettfilter med träram levereras även med en pantenterad skyddsvinge för filterpåsarna. Skyddsvingen förhindrar filterfickorna från att rivas sönder när luftfiltret skjuts in i ventilations-aggregatets u-spår.

För säker och hälsosam arbetsmiljö tillverkas även RESAC-kassettfilter/träram även med ett integrerat skyddslock i filterramen, detta för att förhindra ohälsosam dammspridning vid byte av smutsiga luftfilter.