Takdon

Renrumsdon med HEPA-filter för omblandande ventilation. Speciellt designade för att klara de högt ställda kraven på slutstegsfiltrering i renrum och på sjukhus. Särskild vikt har lagts på installation, service och underhåll för att minimera tiden för stillestånd.

Pharmaseal - helsvetsat don med integrerat uttag för aerosoltillförsel, för renrum inom läkemedelsindustrin 
Cleanseal - helsvetsat don med stor flexibilitet när det gäller packningar, spridare och ramhöjder. 
CamSeal - don med olika spridaralternativ