RenaRum

Välkommen till Nordens ledande branschtidning om renhet, hygien och renrumsteknik. Tidningen RenaRum är en web-baserad tidning som distribueras ut till våra prenumeranter via e-post. Tidningen utkommer tio gånger per år och trycks samt delas ut i pappersformat i samband med våra två årliga evenemang - Nordic Hygiene Expo och Tema Renrum.

Att prenumerera på branschtidningen RenaRum är kostnadsfritt.

Du startar Din prenumeration genom att lämna Din e-postadress här!