RenaRum nr 3 2013

 

Månadens tema: Nordic Hygiene Expo 2013
Månadens produkt: LAF-bänkar och andra renluftaggregat   

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Utvärdering av maskinell dosdispensering
  • Vaccin mot harpest
  • Hitta cancermarkörer i en droppe blod
  • Så kontrolleras livsmedelskontrollen
  • Handeksem hos vårdpersonal
  • Flergångskläder - Bättre miljöval

Bläddra i tidningen - Klicka här!
Tidningen som pdf - Klicka här!