Kenneth Johansson

 

 
 
Kenneth Johansson
V.D. Albicon AB
 
20 år som Kvalitets- och laboratoriechef samt Q.P.
för APL AB;s fabrik för sterila läkemedel, 5 år som
Tekniskt ansvarig steril extemporetillverkning  Apoteket AB,
varit med och planerat, byggt, utrustat och validerad två
fabriker och många mindre renrumsanläggningar.
Totalt 35 år i renrumsbranschen.
     

 

Presentation Nr 8

"Fällor och fel vid renrumsbyggnation- 37 års erfarenhet”

 
Kenneth Johansson kommer att ur egen erfarenhet redogöra för fällor och fel vid renrumsbyggnationer som omfattar två mindre läkemedelsfabriker (klass B,C och D) samt ett 20-tal mindre renrumsobjekt (mest klass B).
 
Hur bedriver man ett projekt med rena rum? Projektgruppens sammansättning! Kravspecifikation (URS) i teori och praktik. Vikten av genomtänkt layout i en lokal och att dessutom väga in användarnas aspekter. Undvik ”tillkommandekostnader”!
 
Totalentreprenad, delentreprenad eller ramavtal - olika sätt att bedriva projekt.
 
De vanligaste felkällorna - hur skall vi undvika ”Mr Murphy”. Tidslinjen är oftast snäv och kostnaderna måste hållas under kontroll!