Kristina Nisell

 

Kristina Nisell
Galderma

Kristina Nisell har en lång erfarenhet inom biotech och
läkemedelsindustrin med frågor som rör produktion,
dokumentation och kontrollprogram. Hon har utbildning
inom bland annat kemi och logistik och arbetar sedan
fem år tillbaka på Galderma i Uppsala Där hon har hand
om kvalificeringar, periodiska översyner och uppföljning
av företagets renrum. Renrummen håller klasserna sju
och åtta. Hon arbetar bland annat med förberedelser,
genomförande och uppföljning av upp och nedklassning.
Hon är intresserad av och ser vikten av att ett fungerande
arbetsflöde för att minimera stopp i produktionen.

     

Presentation Nr 3

Kvalificering av renrum ISO 7, EU GMP klass C och ISO 8, EU GMP klass D

Under denna presentation kommer Kristina Nisell att beskriva och förklara hela kedjan som innefattas i en validering -  DC  |  FAT |  SAT  |  OQ   |  IQ   |  PQ. Kristinas presentation kommer att belysa valideringen ur ett detalj- såväl som ett holistiskt perspektiv

 

Gå till Föreläsningsschema