Tomas Ericsson

 

Tomas Ericsson

Tomas arbetar som teknikkonsult på Sweco där han har
ett förflutet inom projektering av ventilationssystem och
primärt sjukhus. Detta har lett Tomas in i operationsrums-
och renrumsvärlden där han  idag primärt arbetar med
kravställningar och systemlösningar för lab och renrum
men även en del projektledning vid projektering av
operationssalar. 

 

     

 

Presentation Nr 4

3D- Projektering av lab och renrum

Historiskt har underlag för byggnation av lab och renrum utgjorts av pappersritningar och beskrivande text men nu börjar de ersättas av digitala 3-dimensionella modeller med all information som behövs för byggnation och anläggningens drift.

Tomas ska försöka att ge en bild av vilken teknik som finns tillgänglig idag vid projektering och på vilket sätt det kan nyttjas vid design av nya anläggn

 

Gå till Föreläsningsschema