Dan Kristensson

Dan Kristensson
Teknisk chef och VD
AirSon Engineering AB

Dan är teknisk chef och VD på ingenjörsföretaget AirSon Engineering AB.
AirSon är ett av nor­dens ledande ingenjörsföretag inom renrumsteknologi. 
Företaget är och har varit en plant­skola för ett flertal framgångsrika
forsknings- och utvecklingsprojekt inom luftbehandlings- och
renhetsteknik. Dan är t.ex. en av de två innovatörerna och grundarna
bakom Airsonett AB och Avidicare AB och han har tidigare lett dessa
båda medicintekniska utvecklings­projekten till kommersialisering.
Airsonett med en internationellt evidensbaserad, numera subventionerad,
ventilationsteknisk medicinsk behandling av svår astma och Avidicare
med en numera marknadsledande ventilationsprincip för operationssalar.

   

 

Föreläsning

 

Digitalisering & Energioptimering av installationstäta anläggningar

Vid design av partikel- och bakteriekänsliga rum och processer ägnas normalt mycket tid åt att säkerställa renrummens renhet i fråga om att välja rätt klädsystem, städning, filterklass, luftomsättningstal, osv. Regulatoriska ramverk och standardiserade processer samverkar för att garantera önskade renhetsnivåer. Tyvärr leder dessa ramverks och processers ensidiga fokus på renhet oftast till mycket energikrävande installationer med onödigt stor miljöpåverkan. Föreläsningen kommer ge insikter om hur en QA-avdelning i främst större anläggningar kan säkerställa maximal funktion och minimal miljöpåverkan genom digitalisering och energieffektiv design (eller optimering av befintliga installationer).

 

 

Vill du få det senaste inom renhet och hygien? Prenumerera på RenaRum - Vår Kostnadsfria Webbtidning