Maria Quinn

 

Maria Quinn

Leg. Sjuksköterska
Koncentutvecklare för vårdmiljöer Saint-Gobain Ecophon

Maria Quinn är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet
från hjärtintensiven, idag arbetar Maria som
Konceptutvecklare för goda ljudmiljöer i vårdlokaler och
andra rum med höga renhetskrav. Att skapa bra arbetsmiljö
kräver kunskap om både vilken aktivitet som ska pågå i
rummet men också vilka slags människor som kommer
vistas där och hur rummet är utformat. Det ska balanseras
mot gällande bygg- och akustikkrav samt de renhetskrav
som gäller för utrymmet. De mellanmänskliga aspekterna
för hur vi påverkas av olika ljud bör också finnas med när
man planerar och bygger.

 

Föreläsning
 

Ljudabsorbenter finns – men vi klarar inte kraven!

Fallstudie från Hybridsalen på Sundsvalls sjukhus som byggdes med modulär teknik och avancerad ventilation för att klara hygienkraven. Hybriden är 105moch rymmer ofta upp till 15 personer runt patienten. Efterklangstiden är lång, fladderekon uppstår och taltydligheten för låg. Hur löste vi problemet?

 

 

 

Vill du få det senaste inom renhet och hygien? Prenumerera på RenaRum - Vår Kostnadsfria Webbtidning